Logo banner

Vítáme Vás na stránkách Noemi


Seznamka Noemi je určena nezadaným křesÅ¥anům hledajícím svého Å¾ivotního partnera. Těm, kteÅ™í – řečeno slovy Bible – hledají manžela/manželku od Hospodina. Lidé zaregistrovaní v seznamce mají na své stránce kontakty ostatních přihlášených, s nimiž vzájemně splňují vyplněné požadavky. Mohou tak poznat řadu lidí ve stejné situaci, tj. těch, kdo jsou sami a chtěli by to změnit.

Noemi je pro všechny upřímně věřící, obrácené, znovuzrozené křesÅ¥any z různých církví. Pro ty, kdo věří v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a následují ho – pozvali Ježíše do svého srdce, dali svůj život Bohu a chtějí hledat a naplňovat Boží plány, tj. Boží vůli pro svůj život.

Seznamka Vám sice nemůže slíbit, že svého životního partnera nakonec najdete právě zde, i když bychom si to velmi přáli. Mnozí křesÅ¥ané zde svého životního partnera skutečně nacházejí. Přesto Vám registrace v seznamce Vám může přinést řadu nových zkušeností na Vaší cestě hledání a seznamování, aÅ¥ už svého životního partnera nakonec najdete tady, či jinde.

Doporučujeme nezadaným zvolit cestu dlouhodobého hledání partnera, tzn. neusilovat najít partnera co nejrychleji a za každou cenu ani v situaci, kdy nejste už zrovna nejmladší a byl/a byste nejraději už ženatý/vdaná. VždyÅ¥ jde o výsledek, nikoliv o to, jak rychle partnera najdeme. Jak si budeme s budoucí/m manželem/manželkou rozumět? Budeme se mít rádi? Budeme mít stejné životní plány, anebo naše manželství bude jen samá hádka pramenící z různých představ o životě? Dopřejme proto sami sobě i druhým k hledání a rozhodování dostatek času a klidu. Nenechme se ani tlačit časem, lidmi nebo okolnostmi. Registrace v seznamce Noemi je z těchto důvodů časově neomezená. Můžete být přihlášen/a libovolně dlouho, dokud nenajdete svého životního partnera – svého budoucího manžela / svou budoucí manželku. Registraci můžete kdykoliv přerušit a následně ji znovu bezplatně obnovit.

Na našich stránkách můžete načerpat povzbuzení a inspiraci z užitečných nighness, biblických doporučení a dalších textů. Uvádíme zde proto náměty k prohloubení víry a vztahu s Bohem, neboÅ¥ živý vztah s živým Ježíšem Kristem je základem a předpokladem toho, aby nás Pán v našem životě – i při hledání životního partnera – mohl vést.

Uvádíme zde také informace o pobytech pro nezadané, kterých se můžete zúčastnit. Rovněž je zde možnost pobyty sami naplánovat a přidat do této nabídky. Uživatelům našich služeb doporučujeme hledat zároveň i v (541) 866-0512 křesÅ¥anských seznamkách, na pobytech nebo obecně tam, kde se nezadaní věřící vyskytují. Najdou tak nové přátele a známé, poznají postupně řadu hledajících nebo i celých skupin nezadaných, a jednoho dne s Boží pomocí najdou toho „pravého”, tu „pravou” – manžela/manželku od Hospodina.

Služba seznamky je pro věřící ze všech církví a křesÅ¥anských sborů z České a Slovenské republiky. Nemohou se ale přihlásit lidé, kteří patří k tzv. sektám (viz další informace). Našich služeb nemohou také využívat osoby, které hledají – v rozporu s Božím Slovem – partnera/partnerku stejného pohlaví.

AÅ¥ už hledáte životního partnera či nehledáte, aÅ¥ už jste v jakékoliv životní situaci, věříme, že Vám Noemka bude přinášet užitek. Věříme, že zde pokaždé objevíte něco, co Vám pomůže vidět Vaši situaci z nového úhlu pohledu. Něco, co Vás na cestě s Pánem Ježíšem, po které jdete, povzbudí.


Přejeme Vám pokojný den prožitý v Boží blízkosti!