Bo¾nar in partner, vizije tiska d.o.o., Kosovelova ulica 19, 1000 Ljubljana
Tel: 01/544 60 28, 01/544 60 27, Fax: 01/544 60 46
E-po¹ta: boznar-partner@siol.net
Bo¾nar in partner - vizije tiska

BO®NAR IN PARTNER - VIZIJE TISKA

V posebno èast nam je, da ste si vzeli trenutek va¹ega dragocenega èasa in prebirate tele vrstice. Smo dinamièno podjetje, ki deluje na podroèju grafiènega in¾eniringa. Po najbolj¹ih moèeh se trudimo ¾e enajst let. V laskav ponos nam je, da smo pri tem med najuspe¹nej¹imi na tem prostoru.

Zavedamo se, da so va¹e potrebe zelo kompleksne, da ste tudi sami ujeti v nemogoèe roke, da si zaslu¾ite najbolj¹e, cena pa mora navkljub temu ostati skoraj zanemarljiva. Vseeno pa si ¾elimo, da bi nam naklonili delèek va¹ega èasa in nas preizkusili. Nadvse se veselimo morebitnega sodelovanja z vami. Hvala.

Ponujamo storitve polnega grafiènega servisa.

Oglejte si:


Kdo smo4016175465

ReferenceKako do nasBo¾nar in partner - vizije tiska
©2005-2008-2013 Bo¾nar in partner - vizije tiska, d.o.o.  Vse pravice pridr¾ane.   O pi¹kotkih Stran poganja eVIZITKA